Eigenaar

Spiritualistische Stichting Dienende Liefde is al sinds 1953 eigenaar van Spiritueel Huis Voorstraat 51. Vanuit liefde voor mens, dier en natuur wil het een plek zijn waar iedere persoon de volledige onvoorwaardelijke ruimte en vrijheid krijgt om zichzelf te zijn.

Voor de geschiedenis van het pand en de stichting, klik hier.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 6 leden:

  • Marcelle Weevers, voorzitter
  • Edith Vasbinder, penningmeester
  • Rozemarijn de Klerk, secretaris
  • Derk Redeker, bestuurslid
  • Gea Verhofstad, bestuurslid
  • Ingrid Klok, bestuurslid

Het bestuur heeft als doelstelling om zich in te zetten voor het voortbestaan van deze spirituele ontmoetingsplek in de stad Delft. Alle functies worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid zonder vergoeding.

De bestuursleden worden bijgestaan door vrijwilligers die helpen bij de organisatie van de verhuur, website, social media, maar ook zelf activiteiten organiseren waarvan de opbrengst geheel bestemd is voor het onderhoud van het pand.

De contactpersoon namens het bestuur is Marcelle Weevers. Zij is te bereiken via mail voorstraat51delft@gmail.com of telefoon 06 53971111.

Overige gegevens van organisatie en bestuur, klik hier.

 

Voortbestaan spiritueel erfgoed

Het voortbestaan van Spiritueel Huis Voorstraat 51 is, naast opbrengsten uit verhuur, afhankelijk van donaties.
Naast reguliere donaties is het ook mogelijk voor  donateurs om hun giften af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, aangezien we een ANBI status hebben.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, eenvoudig gezegd: de instelling zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang. En dit willen wij nog heel lang doen! We zijn dus blij dat naast de reguliere donaties, aftrekbare giften ook mogelijk zijn.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, wordt de gift vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst voor een periode van minimaal 5 jaar. Ieder jaar doneer je hetzelfde bedrag, er zit geen onder- of bovengrens aan dit bedrag. Je mag zelf bepalen of je dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt. Ook kun je aangeven dat de gift eindigt bij het overlijden van jezelf of van een ander, als je je baan verliest of als je arbeidsongeschikt wordt.

Eenmalige giften, zowel privé als zakelijk, zijn eveneens aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen, tot maximaal 10% van je verzamelinkomen. Een BV is hierop een uitzondering, deze kan een eenmalige gift doen tot maximaal 50% van de fiscale winst.

Wil je meer informatie, stuur een mail naar: voorstraat51delft@gmail.com

 

Reguliere donaties zijn altijd zeer welkom op:

NL 79 INGB 0006 7335 02 t.n.v. Spiritualistische Stichting Dienende Liefde