Geschiedenis

Het pand aan Voorstraat 51 heeft een lange historie met spiritualiteit en healing. Het is gebouwd als woonhuis in de eerste helft van de 19de eeuw, in traditioneel-classicistische vormen. In oorsprong is het pand mogelijk nog ouder. Rond 1855 kwam het in het bezit van familie Vos en in 1885 is de grond achter het woonhuis aangekocht (wat nu de grote zaal is).

Op 17 mei 1941 heeft de heer Coen van den Engel (geboren op 11 maart 1894), magnetiseur en wonend te Delft, de Spiritualistische Kerkgemeenschap Dienende Liefde opgericht. In de oorlogsjaren konden mensen bij Dienende Liefde hun geloof belijden en hulp en steun vinden, waaraan toen grote behoefte was. Toen was Dienende Liefde nog een kerkgemeenschap, dat aangesloten was bij het Nederlandsch Spiritueel Kerkgenootschap (N.S.K.).

In mei 1953 heeft de heer Van den Engel het herenhuis met erachter gelegen werkplaats aan Voorstraat 51 van mevr. Vos-Schudelaro gekocht. Zij is verhuisd naar Wassenaar en is daar op 22 mei 1956 overleden. In juli 1953 is het genoemde in eigendom overgegaan naar de Spiritualistische Kerkgemeenschap Dienende Liefde om daar kerkdiensten, lezingen en cursussen te laten plaatsvinden en healingen te geven.
Dienende Liefde was (en is nog steeds) de enige spiritualistische gemeenschap met een eigen kerkgebouw (nu grote zaal).

In het monumentale herenhuis werd een zaaltje gebruikt voor de zondagdiensten en er was ook een bibliotheek aanwezig waar men boeken kon lenen. Als mensen pijnen of problemen hadden, konden zij bij de heer Van den Engel terecht om te worden gemagnetiseerd of om hun hart uit te storten en hulp te zoeken. Naastenliefde, hulp aan zieken en het uitdragen van de christelijke waarden met een spirituele grondslag, waren zijn doel.

In 1966 werd achter het herenhuis een kerk gebouwd, welke in datzelfde jaar in gebruik werd genomen. Helaas is een maand voor het in gebruik nemen van het kerkgebouw op 18 mei 1966, Coen van den Engel plotseling overleden. De heer Jacob Poot, ook magnetiseur, werd gevraagd het voorgangerschap en voorzitterschap over te nemen. De volgende decennia is de heer Wim van Spronsen de voorzitter van Dienende Liefde geweest tot in 2013 de heer André van der Helm de voorganger en voorzitter van de stichting werd. In januari 2021 heeft André van der Helm het stokje overgedragen aan Marcelle Weevers.

Het woonhuis is na de verhuizing van mevr. Vos in 1953, verhuurd geweest aan studenten tot in mei 2017 de laatste student eruit ging. Het hele pand kwam beschikbaar voor Dienende Liefde. De plannen kwamen goed van de grond toen in april 2018 Marcelle Weevers zich ging inzetten voor het voortbestaan van dit spiritueel erfgoed. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van Spiritueel Huis Voorstraat 51.

Je kunt hier nu onder meer terecht voor yoga, biodanza, qigong, zingen, tekenen/schilderen en massages. En de healingen vinden nog steeds in de achterkamer plaats.

Daarnaast bieden we diverse spirituele activiteiten aan: de maandelijkse spirituele dienst, de creatieve en intuïtieve ochtend, filosofie & spiritualiteit, de openbare avond voor mediumschap, de openbare avond voor trance en de healingavond.

Voor je eigen spirituele ontwikkeling kun je deelnemen aan de ontwikkelgroep voor mediumschap, de ontwikkelgroep voor openbaar spreken, zitten met de spirituele wereld en de meditatiegroep. Ook is er een bibliotheek met boeken over spirituele onderwerpen.

Spiritueel Huis Voorstraat 51 is tevens een trouwlocatie en biedt de mogelijkheid voor ceremoniële diensten bij trouwen, overlijden en spirituele herdenkingsdagen.