Gegevens van organisatie en bestuur

ORGANISATIE
Dienende Liefde is door de stichter Coen van den Engel gegoten in de juridische vorm van een stichting. We zijn in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KVK nr. 41146809 en RSIN nr. 816734628

De Stichting is een ANBI stichting en om die reden worden onderstaande gegevens vermeld op deze pagina.

ONZE INSTELLING
Spiritualisme dient voor een ieder toegankelijk te kunnen zijn, ongeacht zijn of haar inkomen. Door deze instelling zijn we afhankelijk van donaties en inkomsten uit verhuur om de kosten te kunnen dragen voor het onderhoud van het pand op de Voorstraat 51 in Delft.

Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL 79 INGB 0006 7335 02 t.n.v. Spiritualistische Stichting Dienende Liefde

ONZE DOELSTELLING
Het bestuur heeft als doelstelling om zich in te zetten voor deze spirituele ontmoetingsplek zodat er een ruimte is voor het ontmoeten van geestverwanten in de stad Delft. Een plek waar men zich spiritueel kan ontwikkelen en waar men ondersteuning kan vinden op belangrijke momenten in zijn/haar leven.

We bieden vanuit de Stichting diverse activiteiten aan die voor iedereen toegankelijk zijn en door vrijwilligers worden georganiseerd: ceremoniële diensten bij trouwen, overlijden en spirituele herdenkingsdagen. Een maandelijkse spirituele dienst, creatieve en intuïtieve ochtend, filosofie & spiritualiteit, openbare avond mediumschap en trance en een healingavond. Daarnaast is onze bibliotheek open voor het lenen van boeken over het spiritualisme. Al deze inkomsten gaan volledig naar de Stichting en het voortbestaan van het pand.

Voor alle activiteiten binnen onze Stichting, zie onze agenda.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 tot maximaal 7 leden en wordt bijgestaan door vrijwilligers. Alle functies worden uitgevoerd op basis van vrijwilligheid zonder vergoeding. Het bestuur beheert alle inkomsten van eigen activiteiten en inkomsten vanuit verhuur. Alle inkomsten worden ingezet ten gunste van het voortbestaan van de Stichting in het pand aan Voorstraat 51 te Delft. Tijdens de bestuursvergaderingen komen plannen ter tafel en worden, afhankelijk van de inkomsten, keuzes gemaakt. Zie ons jaaroverzicht van 2022 en de begroting van 2023. Op de agenda voor 2024 staat de start van het verduurzamen van ons kerkgebouw. De inschatting is dat dit een 5 jarenplan zal gaan zijn.

Het bestuur zoals ingeschreven bij de KvK bestaat uit:

-Marcelle Weevers, voorzitter
-Edith Vasbinder, penningmeester
-Rozemarijn de Klerk, secretaris
-Derk Redeker, bestuurslid
-Gea Verhofstad, bestuurslid
-Ingrid Klok, bestuurslid

Contactpersoon namens het bestuur : Marcelle Weevers te bereiken via voorstraat51delft@gmail.com of 06 53971111