Spirituele activiteiten

In Spiritueel Huis Voorstraat 51 organiseren we diverse spirituele activiteiten waar iedereen van harte welkom is.

SPIRITUALITEIT IN DE OCHTEND

Op de eerste zondag van de maand van 11:00 – 12:15 uur (inloop vanaf 10:30 uur, koffie/thee na afloop tot 13:00 uur).
Aanmelden: voorstraat51delft@gmail.com

Deze ochtend staat in het teken van spiritualiteit. Iedereen is hierbij welkom. Tijdens deze ochtend kunnen er teksten ter inspiratie worden voorgelezen, er kan geïnspireerd worden gesproken en aangezien er meerdere mediums betrokken zijn bij deze ochtend, kan er een demonstratie mediumschap of trance worden gegeven en kan men healing ontvangen. Er wordt ook muziek (af)gespeeld. Iedere eerste zondagochtend van de maand bevat één of meerdere van de genoemde elementen.​
Na afloop vragen wij om een donatie (contant of pin) voor het in stand houden van het gebouw.

 

CREATIEVE EN INTUÏTIEVE OCHTEND

Op de derde zondag van de maand van 11:00 – 12:15 uur (inloop vanaf 10:30 uur).
Kosten: € 10,- (er kan gepind worden)
Aanmelden: voorstraat51delft@gmail.com

Tijdens deze ochtend beginnen we met een meditatie en ga je daarna, vanuit je intuïtie, creatief aan de slag. Na afloop bekijken we elkaars werk en praten we er nog even over na.
In het creatieve deel word je gestimuleerd om zo vrij mogelijk te werken; het hoeft niets te zijn of worden. Rozemarijn de Klerk, medium verbonden aan Spiritueel Huis Voorstraat 51, begeleidt deze ochtend.

 

FILOSOFIE EN SPIRITUALITEIT

Op de vierde zondag van de maand van 11:00 – 12:15 uur (inloop vanaf 10:30 uur).
Kosten: € 10,- (er kan gepind worden)
Aanmelden: voorstraat51delft@gmail.com

Vind je het interessant om in gesprek te gaan over hoe de ‘grote denkers’ de vragen benaderden die we hebben in het leven? Kom dan naar deze boeiende en laagdrempelige filosofiebijeenkomst.
We starten met een inspirerende tekst. Wat zijn onze vragen daarbij? Wat denken we te weten? Ben je meer een prater of luister je liever, allebei is goed. Het gesprek wordt begeleid door Ingrid Klok.
Het samen delen kan verhelderend werken, omdat we meestal vanuit ons eigen perspectief tegen zaken aankijken. De inbreng van een ander kan nieuw, verrassend  en inspirerend zijn. En zo kan jij met jouw bijdrage ook weer anderen inspireren.
Samen komen we tot inzichten en groeien we. Zoals de filosoof Ludwig Wittgenstein zei: ‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’.

 

OPENBARE AVOND VOOR TRANCE

Op de tweede maandag van de maand van 19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur).
Kosten: € 10,- (er kan gepind worden)
Aanmelden: voorstraat51delft@gmail.com

Bij trance gaat een medium in een veranderde staat van bewustzijn. Het medium is meer passief, waardoor er filosofie, healing of communicatie vanuit de spirituele wereld kan worden doorgegeven. Deze discipline vraagt een jarenlange training.
In ons Spiritueel Huis zijn er mediums bij wie openbaar werken hen nu verder kan helpen in hun trance ontwikkeling. Voor het publiek een mooie gelegenheid om kennis te maken met trance en de ontwikkeling ervan te zien.
Deze avond wordt begeleid door Marcelle Weevers. Zij zal uitleg geven en vragen beantwoorden over trance.

 

OPENBARE AVOND VOOR MEDIUMSCHAP

Op een wisselende woensdag van de maand van 19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur).
Kosten: € 10,- (er kan gepind worden)
Aanmelden: voorstraat51delft@gmail.com

Op deze avond verbinden mediums de ongeziene en de geziene wereld met elkaar. Er vindt communicatie met overleden dierbaren plaats, maar ook jouw energie kan worden gelezen door middel van bijvoorbeeld een kaart of een bloem.
Ook wordt er inzicht gegeven in het mediumschap vanuit de spiritualistische traditie en de educatie daarin; we leggen uit en laten zien hoe de geestenwereld via de mens als medium werkt en hoe intuïtie werkt als jouw energie wordt gelezen.
Ieder medium is, net als ieder mens, uniek en werkt op zijn of haar eigen specifieke manier. Door te begrijpen hoe het mediumschap werkt, kun je zelf ervaren hoe bijzonder het is en tegelijkertijd hoe natuurlijk mediumschap is.

 

CEREMONIËLE DIENSTEN

CEREMONIES
Het spiritualisme beschikt over speciale ceremonies die inhoud kunnen geven aan de geloofs- en levensuiting. Spiritueel Huis Voorstraat 51 beschikt over een prachtig stil gebouw in de binnenstad van Delft, waar het mogelijk is om voor maximaal 60 gasten een ceremonie te houden. Wij kunnen een ceremonie houden waarin de gebruiken en symboliek vanuit het spiritualisme naar voren komt. Daarnaast is het ook mogelijk om een ceremonie te creëren met eigen persoonlijke wensen.
Binnen het Spiritueel Huis beschikken we over voorgangers die deze diensten kunnen leiden en/of begeleiden. Deze voorgangers zijn bekend met het leiden van ceremonies, het verwezenlijken van persoonlijke wensen en alles wat komt kijken bij een afscheid en verbintenissen zoals het huwelijk.
Voor informatie kun je bellen naar onze contactpersoon Marcelle Weevers, telefoon 06 53 97 1111

HUWELIJKSCEREMONIE
Om in liefde te verbinden is een huwelijksceremonie naast het wettelijk huwelijk mogelijk. In ons Spiritueel Huis is dit een spirituele ceremonie, waarin wordt gewerkt met symboliek, muziek en eigen inbreng. Een spirituele huwelijksceremonie kan ook zonder het wettelijke huwelijk gesloten worden, dan heeft het een symbolisch status en geen wettelijke status voor de twee geliefden.

HERDENKINGSCEREMONIE
Afscheid nemen van een dierbaar persoon is bijna altijd verdrietig en moeilijk. Wanneer we bij het afscheid nog een keer stil kunnen staan bij het leven van deze persoon, op de manier zoals de persoon leefde, geeft dit troost en een herinnering om te koesteren. Binnen het spiritualisme gaan we ervan uit dat we bij het overlijden afscheid nemen van het stoffelijke lichaam. Onze ziel heeft het eeuwige bestaan. Bij dit afscheid is het mogelijk een herdenkingsceremonie te houden. Wanneer we afscheid moeten nemen van een dierbare, wensen we een afscheid dat past bij de persoon die overgaat en dat het tegelijkertijd een ceremonie is die ervoor zorgt dat het afscheid nemen een troost kan zijn voor de nabestaanden.

TOEKENNEN VAN EEN SPIRITUELE NAAM
Als je als spiritualist door het leven wilt gaan, kan er een spirituele naam worden toegekend. Deze naam zal worden ontvangen door een representant van het spiritualisme. Deze zal de naam ontvangen in de periode voorafgaande aan de ceremonie. De ceremonie bevat veel persoonlijke symbolische kenmerken gegeven door je naam, bloemen en muziek.