wekelijkse bijeenkomsten

Iedereen is op zondag van harte welkom! De deuren zijn vanaf 10.30 uur geopend om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur start de bijeenkomst met een wisselend karakter. Deze duurt tot 12.15 uur. Daarna kan er worden nagepraat met een kopje koffie of thee en wat lekkers tot 13.00 uur.

De inhoud van de bijeenkomsten is elke keer anders, maar is altijd gebaseerd op de spiritualistische levensfilosofie. Per week worden de bijeenkomsten als volgt ingevuld:
– de eerste zondag van de maand is het een bijeenkomst met een meditatie,
– de tweede zondag van de maand is het een bijeenkomst met een trance sitting,
– de derde zondag van de maand heeft een creatieve en intuïtieve invulling,
– de vierde zondag van de maand heeft de bijeenkomst als thema filosofie,
– in de maanden met een vijfde zondag is het een spiritualistische bijeenkomst.

Standaard is dat er muziek wordt gespeeld of gedraaid en dat het gesprek met de zaal wordt aangegaan waarbij ieders perspectief er mag zijn. We gaan op filosofische wijze met elkaar in gesprek, niet om de ander te overtuigen, maar om verrijkt door elkaars zienswijzen weer naar huis te gaan.

Aan het einde van iedere bijeenkomst vindt een collecte plaats. Donaties zijn altijd welkom voor het in stand houden van het gebouw op rekeningnummer: NL 79 INGB 0006 7335 02 van Stichting Dienende Liefde o.v.v. donatie.

Contact

Voorstraat 51
Voorstraat 51, 2611 JL Delft
Contactgegevens: Marcelle Weevers
mobile: 06-53 97 11 11
KVK: 41146809
CRKBO registratie
E: stichtingdienendeliefde@gmail.com