wekelijkse bijeenkomsten

Iedereen is elke zondag van harte welkom om kennis te komen maken met onze stichting. Iedere zondag zijn de deuren vanaf 10.00 uur geopend om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur start de bijeenkomst met een wisselend karakter. Deze duurt tot 12.15 uur. Daarna kan er worden nagepraat met een kopje koffie of thee en wat lekkers tot 13.00 uur.

De inhoud van de bijeenkomsten zie je hieronder. Aan het einde van iedere bijeenkomst vindt een collecte plaats. Donaties zijn altijd welkom voor het in stand houden van het gebouw op rekeningnummer: NL 79 INGB 0006 7335 02 van Stichting Dienende Liefde o.v.v. donatie.

Eerste zondag van de maand

Tijdens deze bijeenkomst wordt er vanuit inspiratie en vanuit de Geest gesproken.

Tweede zondag van de maand

Interactieve bijeenkomst waarbij op filosofische wijze met elkaar het gesprek wordt aangegaan over onderwerpen die de eerste zondag van de maand naar voren zijn gebracht. Visies worden gedeeld en alleen luisteren mag natuurlijk ook.

Derde zondag van de maand

Tijdens deze bijeenkomst staat het mediumschap centraal. Er zal healing worden gegeven en er zullen contacten worden gemaakt met uw overleden dierbaren.

Vierde zondag van de maand

Iedere maand komt er op deze bijeenkomst een ander thema of onderwerp aan bod dat zal worden ingeleid, waarna er met elkaar wordt nagepraat om zo geïnspireerd door elkaars invalshoeken weer naar huis te gaan.

Contact

Voorstraat 51
Voorstraat 51, 2611 JL Delft
Contactgegevens: Marcelle Weevers
mobile: 06-53 97 11 11
KVK: 41146809
CRKBO registratie
E: stichtingdienendeliefde@gmail.com