ANBI status spiritualistische Stichting Dienende liefde

Sinds 1 januari 2020 heeft Spiritualistische Stichting Dienende Liefde een ANBI status. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, eenvoudig gezegd: de instelling zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang. En dit wil Dienende Liefde nog heel lang doen! We zijn dus blij dat naast de reguliere donaties, aftrekbare giften nu ook mogelijk zijn.

Voordelen

De voordelen zijn belastingtechnisch van aard. Dat betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Overeenkomst bij periodieke giften

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Dienende Liefde de gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst voor een periode van minimaal 5 jaar. Ieder jaar betaal je hetzelfde bedrag aan Dienende Liefde, er zit geen onder- of bovengrens aan het bedrag. Je mag zelf bepalen of je dat jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt. Ook kun je aangeven dat de gift eindigt bij het overlijden van jezelf of van een ander, als je je baan verliest of als je arbeidsongeschikt wordt.

Eenmalige gift

Eenmalige giften, zowel privé als zakelijk, zijn eveneens aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen, tot maximaal 10% van je verzamelinkomen. Een BV is hierop een uitzondering, deze kan een eenmalige gift doen tot maximaal 50% van de fiscale winst.

Wil je meer informatie, stuur een mail naar: stichtingdienendeliefde@gmail.com

Contact

Voorstraat 51
Voorstraat 51, 2611 JL Delft
Contactgegevens: Marcelle Weevers
mobile: 06-53 97 11 11
KVK: 41146809
CRKBO registratie
E: stichtingdienendeliefde@gmail.com